• suggestion:

Krwiodawca

Oddanie krwi nic nie kosztuje, a może uratować życie! Zapoznaj się z naszymi kolekcjami projektów, aby zadeklarować znaczenie oddawania krwi za pomocą naszych pięknych infografik lub możesz również uhonorować dawców prostymi certyfikatami.