Możesz stworzyć taki flipbook z prospektem edukacyjnym

Namaluj obraz

Twórz reklamy i ujednolicaj wizerunek marki.

Broszury są potężnym narzędziem do prezentowania unikalnej tożsamości szkoły. Korzystając z elementów marki, takich jak kolory, czcionki i komunikaty, możesz wzmocnić tożsamość swojej szkoły i wywrzeć trwałe wrażenie na potencjalnych rodzinach. Poza tym ulotki, biuletyny, reklamy, plakaty i inne materiały mogą również pozwolić na przekazanie misji, wartości i kultury szkoły.


Cyfrowa prezentacja

Internetowa przeglądarka PPT

Dostęp do prezentacji PowerPoint z dowolnego miejsca z połączeniem internetowym, co ułatwia studentom przeglądanie i studiowanie materiałów szkoleniowych we własnym tempie. Ponadto prezentacje online można łatwo udostępniać i współpracować nad nimi, co pozwala na większą elastyczność i interaktywność w procesie uczenia się.


Niestandardowy branding

Dostosuj swoje materiały marketingowe za pomocą unikalnego brandingu i niestandardowych linków.

Zmaksymalizuj potencjał marki swojej szkoły, dostosowując łącza do płynnej integracji z witryną. Dzięki naszemu rozwiązaniu możesz zapewnić spójny wygląd wszystkich swoich materiałów marketingowych i skutecznie prezentować markę swojej szkoły przy każdej okazji.

Annotations

Harness the Power of Interactive Annotations

Annotations in a presentation can be used to get the audience involved and keep them engaged. Presenters can encourage attendees to interact with the slides by asking questions, pointing out specific areas for discussion, or even letting them write down their thoughts directly on the slides. This makes the presentation more interactive and exciting for everyone. It creates a back-and-forth interaction where attendees actively participate and share their ideas, making the whole experience more dynamic and enjoyable.


Udostępniaj swoje materiały edukacyjne w dowolnym miejscu

Bezpośrednie udostępnianie linków

Korzystaj z różnych platform, aby łatwo udostępniać materiały promocyjne i zwiększać zasięg marketingowy swojej szkoły.

Osadzanie na stronie internetowej / blogu

Usprawnij eksplorację szkolnych promocji poprzez ich płynne włączanie.

Udostępnianie przez e-mail

Łącz się bezpośrednio ze społecznością szkolną poprzez spersonalizowane promocje e-mail.