Szablony Atlassian Wireframe

Rozpocznij projektowanie z profesjonalnymi szablonami atlassian wireframe

  • suggestion:
Browse by category

Layout Aids

Add Media

Drag and Drop

Share

Online Access

Fully Customizable

Szablony Atlassian Wireframe od Visual Paradigm

Twórz szkielety online. Narzędzie Atlassian Wireframe firmy Visual Paradigm Online oferuje bogatą kolekcję elementów interfejsu użytkownika, od przycisków, menu i ramek po ogólne kształty i szereg widżetów do projektowania szkieletów Atlassian. Obsługuje również pracę zdalną, spotkania online i warsztaty online z bogatą kolekcją funkcji współpracy w czasie rzeczywistym.

Tworzenie szkieletu Atlassian Wireframe